Werkwijze

Op het moment dat je kiest voor JF-RIJopleidingen, kies je voor een goede werkwijze. Deze loopt als een rode draad door je RIJ-opleiding. Uiteraard afgestemd op je eigen persoonlijke leerniveau.

Je krijgt een persoonlijke instructiekaart. Op deze kaart staan de vorderingen per les-onderdeel. Wij gaan per onderdeel overleggen of je voldoende gevorderd bent of dat een bepaald onderdeel nog een keer herhaald moet worden. Altijd in goed overleg. Je weet dus telkens hoever je precies bent.

Je krijgt per e-mail alle lesonderdelen toegestuurd. Zo weet je precies wanneer jij welk onderdeel hebt en wat er bij een bepaalde handeling komt kijken. Tijd is geld. Door jezelf goed voor te bereiden kunnen we sneller door de verschillende lesonderdelen heen. Je hebt het zelf in de hand, hoe snel je in bezit bent van je rijbewijs.